Smärtbearbetning

 

min-van-smartan-banner-lila.jpg

 

Ett smärtlindringsprogram 

Kanske också en livsutvecklingsprocess

 

 Smärtan visar på att en förändring av mitt liv är nödvändigt. 

Förändring är den enda vägen ur smärtan

och förändring ger också möjlighet till ett bättre, rikare, mer hälsosamt liv. 

Men jag behöver kunskap för att välja rätt väg.

 

Det är vad del II i boken Min vän Smärtan handlar om. Kartan som visar vägar, valmöjligheter och metoder. 

Jag är inte någon smärtspecilist men jag är expert på min egen smärta. Så detta är min egen personliga väg. 

Kanske kan detta sporra dig att finna även din.

Programmet är inte en medicinsk behandling, men kan användas som komplement till den behandling du kanske får från sjukvården. Testa dig fram i samråd med din läkare och var medveten om att jag inte har någon formell medicinsk utbildning, jag har bara läst på i ämnet av eget intresse. 

 

Enligt den klassiska filosofin finns fyra flyktvägar ut ur smärtan (detta gäller kanske främst den mentala/psykiska och den existentiella). Dessa är; sömn – medvetslöshet, glömska, vansinne och död. Men flyktvägarna tar bara bort smärtan tillfälligt. När du vaknar finns smärtan där, att glömma kapslar bara in den, som en tagg i foten. Den finns där, du kan känna den ibland men inte komma åt den. Vansinne har jag ingen riktigt uppfattning om, men jag kan tänka mig att det finns stunder av klarsynthet med uppdämd smärta som plötsligt väller upp. Till och med döden är, om man tror på reinkarnation, en tillfällig flykt. För om varje liv innefattar något vi behöver lära i vår själsliga och andliga utveckling innebär ju ett självmord att vi tvingas leva om samma liv. Det är ingen uppmuntrande tanke. All flykt i sig skapar en hotbild, då det vi flyr från oftast växer till obehagligt stora och skrämmande proportioner i vårt inre.

Så en flykt är i längden inget alternativ om man önskar ett smärtfritt liv, men kan i den akuta skarpa smärtan vara nödvändig. Jag har själv upplevt under ett skov av ulcerös colit att jag under en kort tid förlorade medvetandet på grund av smärtans fruktansvärda styrka. Det var då kroppens flykt undan en för traumatisk upplevelse.

För att verkligen ha en chans till en, förhoppningsvis, permanent smärtlindring krävs att vi granskar vår smärta, tar fram den och frågar oss varför den finns där och vad vi kan göra för att få den att tystna. Det är vad smärtprogrammet handlar om. Och det krävs verkligen mod att våga gå in i sin smärta, speciellt den psykiska, mentala och existentiella, för vi tvingas blotta oss själva. Jag vill påstå att för att verkligen komma till rätta med den fysiska långvariga smärtan måste dessa andra tre också vara med i programmet. För vi är inte bara en mekanisk kropp utan allt är en helhet som påverkar varandra. En kropp kan till exempel lagra traumatiska minnen i muskelvävnader, med oförklarlig smärta som följd. Vill du veta mer om detta, läs om Rosenmetoden.

Är du redo nu att följa med mig på en spännande resa? En resa in i ditt inre. Din fysiska kropp likväl som den psykiska och mentala. En resa som kanske förändrar ditt liv – som den gjort med mitt.

Och nu vill jag så gärna dela med mig av mina upptäckter.

 

 karleksort.jpg

 

SMÄRTREHABILITERING

”Att handskas med smärta är kanske den största förmåga vårt psyke besitter.”

”Det krävs mer mod att upphöra med lidandet än att uthärda det.”

Dharma Sing Kahlsa

 

Rehabilitering är ofta en komplicerad och mödosam process som kan pågå i flera år. Ju längre du gått med smärta, desto längre process i de flesta fall. För efter en viss tid övergår ofta smärtan från att vara ett symtom till att bli en sjukdom i sig, då den långvariga smärtan skapar ”smärtärr” som skapar mer smärta. Till slut kan den ha dränerat dig på alla din energi, och då är det inte lätt att sätta igång med en rehabilitering på egen hand. Har du någon i din närhet som kan stötta dig? Kanske det finns ett nätverk eller patientorganisation i din närhet?

Ska du klara det helt själv krävs en hel del kunskap, vilja och ambition – men även mod, då smärtan ibland kan vara ett symtom på något svårt trauma vi förträngt. Dessutom kräver rehabiliteringen att man kanske ger sig ut på okänt vatten, ”Vilken behandling är bäst för mig”? ”Hur ska jag kunna veta vad som är bäst, vad min kropp behöver”? Det kan också bli kostsamt, ibland kanske du vet vad du behöver, men har inte råd. Välj då ut någon av de övningar jag tipsar om. Dessutom kan de flesta av de böcker jag rekommenderat lånas på bibliotek.

 Inse att du nu behöver tid för dig själv, och för processen till en smärtfriare kropp. Satsa så mycket du orkar, i grunden är det bara du som kan ge dig en friskare kropp utan smärta. För det krävs arbete, mycket kunskap och fokus på allt som du mår bra av i längden. Tyvärr finns det inga genvägar och sällan sker det mirakel.

Men du ska heller inte gå in för entusiastiskt i programmet, för det tar också energi från dig. Energi som du, din kropp, så väl behöver. Vad du än gör, hur fort du läser och hur mycket du kan ta in, ge dig själv timmar när du låter hjärnan vila och koncentrera dig på din kropp. Känn in kroppen utan att reflektera, bara notera hur det känns när du till exempel stryker dig över kinden, hur vinden känns mot huden. Ge dig själv en lugn beröringsmassage och försök vara i din kropp – inte din hjärna – för ett tag. Det är speciellt viktigt om du har sömnproblem. Bestäm dig då att kroppen ska få allt fokus från till exempel klockan 21:30 till 7.00.

Ha tålamod – och ställ inte för stora krav på dig själv. Jag kan lugnt påstå att min process fortfarande pågår, men numera finns smärtan oftast bara som ett bakgrundsorl – så länge jag sköter min kropp och själ.

 *  

Dr. Eberhard Berg som skrivit en av de bästa böcker jag läst om smärta, (”Smärtförvandling – om den långa smärtans onda cirklar och hur man bryter dem”), delar in smärtrehabilitering i fyra faser; legitimering av sjukdom, smärtbearbetning, medveten personlig utveckling och livsförändring. Dessa faser ligger till grund för hela denna del av boken och är den process jag själv använt i min egen smärtbearbetning. En process jag sedan utvecklat baserad på mina egna erfarenheter och nya kunskaper.

 

  1. I.              LEGITIMERING AV SJUKDOM

Det är mycket viktigt att få en diagnos ställd, för om man inte har en trovärdig förklaring på vad man lider av kan oron skapa en obehaglig hotbild som i sig förvärrar smärtan. Utan diagnos kan det också vara svårt att bli tagen på allvar då smärtan är så svår att mäta objektivt.

  1. a.    Smärtans mekanism. Om du vet hur smärtan fungerar är det lättare att förstå vad som händer i din kropp – och varför.
  2. b.    Smärtas ursprung. Att finna orsaken till just din smärta är mycket viktigt för att sedan kunna hitta rätt behandling. Ofta kan orsakerna vara flera och därmed blir behandlingen mer komplex.

 

  1. II.            SMÄRTBEARBETNING 

Vad kan jag själv göra för att bli smärtfri?

Hur viktig är kosten, energibalansen och sömnen? Vad betyder avspänning och motion i sammanhanget? Hur påverkar stresshantering, tankens kraft och vår mentala inställning vår smärta? Vilka behandlingar, redskap och mediciner finns tillgängliga?

Tanken är att, utifrån den kunskap du nu fått, kunna skapa din egen personliga rehabiliteringsplan.

 

  1. III.           MEDVETEN PERSONLIG UTVECKLING

Förändring av inre mekanismer, föreställningar och attityder är också en viktig del i smärtlindringprocessen. Forskning visar att alla våra tankar har en direkt påverkan på vår kropp, vilket ger oss ett kraftfullt redskap som vi oftast inte utnyttjar till fullo. Men det finns olika metoder du kan använda i din process att ta kontroll över dina tankar och därmed få ett friskare och rikare liv. Mer om det i kapitlet.

 

  1. IV.          LIVSFÖRÄNDRING

Vilka är de handlingar som leder till de önskade förändringar som kan bidra till ett smärtfriare liv? Det kan vara studier, arbetsbyte, flytt etc. För att nå ditt drömmål är det viktigt att ha en strategi. Hur ser strategin och målprocessen ut? Hur viktiga är grundvärderingar och värdekonflikter i ett förändringsarbete? Är du redo att göra dessa förändringar?

 

 

Detta är uppdelningen av faktadelen i Boken om min vän Smärtan. 

Du kan läsa fortsättningen via länkarna nedan. Fler kapitel kommer.

Kapitel 1 - på gång