Bli vän med dina skuggor

 

Temat handlar om att bli vän med våra skuggor, de sidor som vi ofta vill tillskriva något eller någon annan. Vi intresserar oss för att avslöja de undermedvetna krafterna, de som verkligen har makten över våra liv, och hur vi på bästa sätt kan tolka dessa signaler för att uppnå harmoni och balans. Det är våra övertygelser som skapar vår verklighet - och den största delen av dessa är omedvetna. Det undermedvetnas kraft är så mycket starkare än den medvetna viljedelen av psyket. Vi behöver därför verktyg för att lära oss konfrontera och hantera dessa, ofta djupt rotade negativa vanemönster.

Agneta kommer att hålla en föreläsning – "Livet din spegel", med två avslutande kortare drömarbetsövningar. Funderar du på varför repriser av händelser, situationer och relationer ständigt dyker upp? Har du tagit det fulla ansvaret över att det är du själv som är den aktiva magneten till att detta sker? Ser du på livets speglingar med tacksamhet över de gratisgåvor i personlig utveckling som de är?

Agneta ser drömarbete som ett verktyg för att vakna upp i våra liv. I drömmarna finns viktiga ledtrådar till hur vi kan komma ur självbegränsande trosföreställningar och sluta fred med oss själva.
Agneta Oreheim är socionom, kursledare och föreläsare i personlig utveckling, astrolog och drömterapeut.
www.agnetaoreheim.se


Gunnel Saric, som nyligen gett ut boken "Min vän Smärtan", vill i sin inspirationsföreläsning visa ett litet annorlunda perspektiv på smärta, ett perspektiv där smärtan kan ses som livsguide och sparringpartner, och där smärtan visar på att en förändring av våra liv är nödvändig.

Gunnel, som själv har fibromyalgi, kroniskt smärtsyndrom, tar upp smärtans mekanism, dess orsaker samt hur kost, motion, sömn och våra tankar påverkar smärtan – allt utifrån sin egen erfarenhet av smärtlindringsprocessen. Begreppet smärta innefattar här den fysiska, den psykiskt-mentala och den existentiella för dessa tre samspelar enligt Gunnel på ett ibland mycket subtilt sätt där våra tankar och vårt undermedvetna har en mycket stor inverkan.
Föreläsningen avslutas med en avspänningsövning speciellt anpassad för smärtlindring.
Det finns möjlighet att köpa ett signerat exemplar av boken efter föreläsningen för 180 kr (ordinarie pris ca 230 kr). OBS! Endast kontant.www.minvansmartan.se

Lotta kommer att hålla ett Frågeseminarium:

Seminariet handlar om undermedvetna blockeringar och hur man kan komma åt dem med hjälp av olika frågeställningar, sk Öppna Frågor. Vi tänker ca 50.000 tankar/dygn och 95% av dagens tankar är liknande de vi hade igår. Genom enkla frågor och knep kan vi stilla de tankar som går på autopilot och istället lära oss att styra våra tankar mot önskat håll och önskade upplevelser.
När man använder sig av öppna frågor instruerar man sitt undermedvetna att styra oss mot händelser och människor som ger oss 'svaren' på de frågor vi ställt.
Seminariet handlar inte om attraktionslagen eller affirmationer utan istället om hur användandet av öppna frågor kan hjälpa oss att skapa de förändringar vi önskar.
Frågeställningarna är enkla och väldigt kraftfulla och genom att använda oss av skräddarsydda frågor får vi ett nytt, effektivt och roligt sätt att förhålla oss till och skapa våra liv.
Lotta arbetar med personlig utveckling, hon är intuitiv vägledare sedan 15 år och kursledare.
www.lottalindh.com

Datum 

Lördag 7/2 2015 - GÖTEBORG

Tid: 10-18 med paus för lunch och fika

Plats: Stora Katrinelunds landeri, Levgrensvägen, GÖTEBORG (vid Ullevi).

 

Lördag 7/3 2015 - HÖÖR

Tid: 10-18 med paus för lunch och fika

Plats: Huset Tre Änglar, Järnvägsgatan 12, 243 30 HÖÖR


Kostnad: Premiärpris 1200:- plus moms, totalt 1500:-

Anmälan sker genom att sätta in 200:- på plusgiro 427 75 22-1 ”Agneta Oreheim – för kraften inom dig”. Anmälan är bindande. Deltagarantalet är begränsat. Senaste anm. dag är den 31 januari då full kursavgift skall vara inbetald. Skulle du behöva dela upp betalningen är du välkommen att ta kontakt med oss - det kan vi ordna! ♥


Varmt välkommen till en dag full med inspiration, tips och råd – vi ser mycket fram emot att träffa er!